Naantalin Matkakaupan Facebook-sivutNaantalin Matkakaupan Instagram-sivutSoita meilleLähetä meille postiaSijaintimme

Erityisehdot Naantalin Matkakauppa ja WE Travel Oy

Matkaehdot

WE Travel Oy
Naantalin Matkakauppa erityisehdot

 

Naantalin Matkakauppa noudattaa yleisiä valmismatkaehtoja.
Nämä 30.6.2009 allekirjoitetut sopimusehdot ovat Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehdoissa on otettu huomioon tämän jälkeen muuttuneet lainsäännökset. Valmismatkaehdot on saatavissa yhdistyksen toimistosta tai nähtävissä osoitteessa www.naantalinmatkakauppa.fi

 

Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen
Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa matkanjärjestäjän
määräämän varausmaksun laskussa olevana ajankohtana. Loppuosa hinnasta on maksettava sovittuna ajankohtana ennen matkan alkamista jos ei muulla tavalla ole sovittu. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaan liittyvät tiedot ja asiakirjat.

 

Hinnat
Matkatoimistojen räätälöimät matkat tehdään pääosin reittilennoilla. Matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintojaan sopimuksen syntymisen jälkeen Yleisten valmismatkaehtojen 9 kohdan mukaisesti (esim. mikäli veroissa ja muissa julkisissa maksuissa tai kuljetusyhtiöiden vahvistamissa hinnoissa tapahtuu korotuksia). Matkapakettien hintaan sisältyvät matkaohjelmissa luetellut palvelut. Hintaan eivät sisälly esim. passi- ja viisumikulut, vakuutukset, juomat tai muut henkilökohtaiset menot ellei näin ole erikseen ohjelmassa mainittu.

Majoituspaketin hintaan sisältyy majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa. Lisämaksusta on mahdollista saada yhden hengen huone, hinta ilmoitetaan matkakohtaisesti. Mahdolliset ryhmä-viisumikulut ilmoitetaan erikseen.

 

Matkustusasiakirjat
Matkustaja hankkii itse passin omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi.
Toimistokulut ovat 100 euroa / henkilö.


Matkustajan tekemät muutokset ja peruutukset
Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä seuraavasti:
• Viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle ja –välittäjälle etukäteen mainitut toimistokulut sekä reittilentopohjaisissa matkoissa peruutuksesta aiheutuneet todelliset kulut.
• Myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla varausmaksun sekä matkajärjestelyistä aiheutuneet todelliset kulut.
• Myöhemmin kuin 14 vuorokautta mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua maksamalla vähintään 50 % matkan hinnasta tai summan joka kattaa matkajärjestelyistä ja peruuntumisesta aiheutuneet todelliset kulut.
• Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkan-järjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.

 

Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle
Poikkeus Yleisten valmismatkaehtojen kohtaan 8.2. reittilentojen erityisehtojen vuoksi lipun-kirjoituksen jälkeen tehtyä nimenmuutosta tai muuta muutosta käsitellään peruutuksena ja uutena varauksena. Reittihintaisiin lentoihin perustuvista matkapaketeista peritään toimistokulujen lisäksi muut todelliset kulut (kuten lentoyhtiöiden tai muun palvelun tuottajan) perimät kulut.

 

Matkustajan oikeus peruuttaa matkan häntä kohdanneen ylivoimaisen esteen vuoksi:
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 § 3 momentin ja valmismatka-ehtojen 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, noudatamme näissä peruutuksissa yleensä yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohtaa. Tällöin perimme toimistokuluina 100 Euroa/henkilö.

 

Reittilentopohjaisiin valmismatkoihin sovellamme niiden erityisluonteen vuoksi YVE 1.3 ja 4.4. kohdan perusteella kuitenkin erityisehtoja, jolloin matkanjärjestäjällä/välittäjällä on oikeus valmismatkalain 15 § 3 momentin mukaan periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista kuluista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista ei saada palautusta (esim. lennot, majoituspalvelut, tapahtuma-liput).

 

Matkustajan tulee jo varausvaiheessa ottaa huomioon, että kulut matkustajan muuttaessa sopimusta tai luovuttaessa sopimuksen toiselle sekä peruutuskulut silloin, kun hän peruuttaa matkansa häntä kohdanneen ylivoimaisen estetilanteen vuoksi voivat olla, etenkin viime hetken peruutuksissa toimistokuluja huomattavasti suuremmat.

 

Matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme ottamaan jo matkan varausvaiheessa matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

 

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehto-kohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Kehotamme myös tarkistamaan matkavakuutuksenne kattavuuden mm. mahdollisen vuoristotaudin osalta.

 

Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

 

Matkanvälittäjän peruutus ja muutos-oikeus
Matkatoimistolla on oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen johdosta (kuljetuksen estävä lakko, luonnonmullistus, poikkeustila yms.), jolloin matkanjärjestäjä palauttaa koko hinnan.
Matkatoimistolla on oikeus peruuttaa bussi-, lento- tai risteilymatka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia.

 

Alle 4 vuorokauden pituisten matkojen peruutuksista ilmoitetaan viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua ja tätä pidempien matkojen peruutuksista viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua

 

Matkustajan vastuu
Matkustaja, joka eroaa ryhmästä, on velvollinen saapumaan hotelliin hyvissä ajoin ennen paluumatkaa sekä ottamaan yhteyttä Seniorikurssiyhdistyksen/Matkakerhon edustajaan vuorokautta ennen mm. mahdollisten aikataulumuutosten johdosta. Käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta hyvitystä. Jos matkustaja ei noudata tätä ilmoittautumisvelvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa matkustaja itse paluukuljetuksestaan.
Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista

 

Yleiset valmismatkaehdot

Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

Evästeet